Karilionas

Karilionas – vienas rečiausių, galingo skambesio, unikalus konstrukcinėmis savybėmis muzikos instrumentas. Varpai karilione išdėstyti laikantis chromatinės dermės, yra skirtingo tūrio ir svorio. Kiekvienas varpas – atskira nata.

2015 m. pašventinti varpai ir sumontuotas 61 varpo Šv. Jokūbo karilionas – tai didysis koncertinis 5 oktavų karilionas – didžiausias ir moderniausias ne tik Lietuvoje, bet ir visame Baltijos šalių regione. Karilioną suprojektavo, varpus išliejo ir įrengė viena seniausių ir garsiausių pasaulyje Nyderlandų Karalystės Asteno miesto varpų liejykla Royal Eijsbouts. Karilionas įrengtas ES struktūrinės paramos lėšomis.

Dalis kariliono varpų turi vardus, kurie įamžina Dominikonų ordino istoriją. Šv. Dominykas – ordino įkūrėjui, Šv. Jurgis – bažnyčios ir vienuolyno fundatoriui, Šv. Kristoforas – Vilniaus miestui, Šv. Jonas – ordino atkūrėjui br. Jonui D. Grigaičiui, Šv Pilypas ir šv. Jokūbas – bažnyčios titului ir kiti vardai. Didžiausias varpas – Lukiškių Dievo Motina – sveria 3360 kg, mažiausias – 8 kg.

Karilionas kasdien skamba, pranešdamas šv. Mišių pradžią. 15 min. vidudienio koncertas būna 13:00 val. Vakare, 19:15 val. Didysis siūbuojamasis varpas Lukiškių Dievo Motina sekmadieniais ir švenčių dienomis galingu ir iškilmingu skambesiu kviečia į šv. Mišias.

2024 metais karilionas skelbia valandas dūžių melodijomis specialiai sukurtomis Vilniaus instrumentui. Tai bendras karilionieriaus Toru Takao ir menininko Jurgio Pauliuko projektas. Daugiau apie projektą LNK reportaže – REPORTAŽAS


2024.05.01 -2024.10.01