Galerija

Autorinė fotografo Narimanto Šerkšnio paroda „Vilniaus karilionas” bažnyčios šventoriuje.

Parodos nuotraukų fragmentai